Factory Of Things | Veranderen gaat alleen in verbinding
15853
post-template-default,single,single-post,postid-15853,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Veranderen gaat alleen in verbinding

24 nov Veranderen gaat alleen in verbinding

Leadership is about creating a domain in which human beings continually deepen their understanding of reality and become more capable of participating in the unfolding of the world. — Joseph Jaworksi

Het idee om Factory of Things op te zetten is niet alleen ontstaan met het idee om mensen aan elkaar te koppelen die — door hen in hun eigen kracht te zetten — samen echt zaken kunnen oplossen, maar ook met het verlangen om mensen op een dieper niveau aan elkaar te verbinden. Members van Factory of Things zijn daarmee mensen die betekenis creëren in het werk dat we samen doen. Betekenis met een grote uitwerking op de samenleving waar we met elkaar wonen en werken.

Persoonlijke betekenis doordat we als members van Factory of Things in actie kunnen komen om praktische verandering op veel gebieden te creeren. Sociaal, innovatief en duurzaam, en bovendien schaalbaar. Iedereen draagt daar op persoonlijk niveau aan bij.

Sociale betekenis doordat je een deel bent van een groter geheel. Ik moet vaak denken aan de filosoof Martin Buber die met zijn gedachte van ‘Ik en Jij’ aangaf dat zonder in verbinding te staan met de ander tegenover je, de ander verandert in een ‘Het’. De ander wordt bruikbaar voor je, maar is geen mens meer. De verbinding wordt zakelijk, inhumaan, nodig om iets te bereiken. Het gevolg is dat ook jijzelf een ‘Het’ wordt en uit verbinding raakt met jezelf. Binnen Factory of Things willen de members juist in verbinding staan met de anderen om ons heen. De samenleving.

Maatschappelijke betekenis omdat al je handelen consequenties heeft. Met Factory of Things willen we natuurlijk betekenis maken met dat wat we opleveren met elkaar. We zijn geen praatclub, we schrijven geen lijvige rapporten, we zijn geen platform waar we slechts ideeën uitwisselen. We zijn een coöperatie waar we aan veranderingen willen werken. Resultaat willen halen. Dus concreet van betekenis willen zijn.

u-modelIn een recent gesprek met Susan Taylor, partner van Joseph Jaworski — bedenker samen met Otto Scharmer van de U-theorie — kwamen we samen tot de slotsom dat de opzet van Factory of Things mensen beïnvloedt om na een diepe verbondenheid gevoeld te hebben ook samen aan het werk te gaan.Susan Taylor was de website van Factory of Things opgevallen en had mij gevraagd om met haar in gesprek te gaan. Haar conclusie was dat we perfect de rechterkant van de U vorm gaven. Maar om daar te komen moet je wel met elkaar de U ingaan, ofwel het vertrouwen hebben om je te verbinden. Vanuit die verbondenheid kan iets bijzonders groeien. In ons geval een oplossing die pragmatisch, effectief maar vooral van betekenis is voor de wereld waarin we leven.

De komende tijd zullen we bij Factory of Things aandacht blijven geven aan de rechterkant van de U, de oplossing, maar ook aan de linkerkant, de diepe verbondenheid met elkaar. Met Susan Taylor en Generon International hebben we afgesproken om dat — ook internationaal — in samenwerking te gaan doen.

Ultimately leadership is about creating new realities. — Joseph Jaworski

Ron van Es, founder & chief inspiration officer Factory of Things

Volg ons ook in onze LinkedIn groep waar we bijzondere thema’s en issues bespreken met een groeiende groep professionals en kennishouders